Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

La declaració responsable

La declaració responsable és un imprès que han d’emplenar els titulars d’establiments alimentaris quan comuniquen a l’Ajuntament l’inici o el canvi de nom d’una activitat. 

Aquesta declaració s’haurà emplenar per tal que aquestes dades siguin incloses en el Cens Municipal del Servei de Salut, atorgar un número de registre sanitari municipal i programar la visita sanitària per realitzar una valoració de risc de l’activitat alimentària.

Accessibilitat