Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programa de seguretat alimentària

El Programa de Seguretat Alimentària Municipal (PSAM), s’encarrega vetllar el conjunt de tasques encaminades a protegir la salut de la població, dels productes i pràctiques en l’àmbit alimentari que poden produir un efecte negatiu per a les persones.

El programa es basa, principalment, en el control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració) així com al foment de les pràctiques correctes d'higiene en la manipulació d'aliments.

La posada en marxa d’aquest programa ha permès: 

  • Crear un cens d’establiments alimentaris de competència municipal (comerços, restaurants, bars, forns de pa, obradors de carnisseries, etc.) i fer-ne el seguiment corresponent. Els titulars dels establiments alimentaris, poden sol·licitar la comunicació del número de registre al cens.
  •  Avaluar el risc sanitari dels establiments i establir-ne la freqüència de vigilància.

La LLEI 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 52, els serveis mínims dels ens locals: "La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda".

El Servei de Salut ofereix un servei de formació i assessorament als establiments alimentaris:

  • Formació amb l'objectiu d'abordar els aspectes que estan augmentant els nivells de risc (manipulacions incorrectes, manca d’autocontrols) i els sectors més problemàtics. 
     
  • Assessorament personalitzat a totes aquelles persones que inicien una activitat alimentària. Prèvia cita concertada al telèfon 93 892 03 58 o correu [email protected]
Accessibilitat