Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Manipuladors/es d'aliments

Es considera manipulador d'aliment, tota persona que per la seva activitat laboral, tingui contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris.

Accessibilitat