Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Inspeccions sanitàries

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'encarrega de realitzar les tasques de control sanitari dels establiments alimentaris, d'acord al programa de vigilància alimentària, en cas de denúncies o també a petició del Servei d'Activitats, com a requisit per la llicència d'obertura d'un establiment alimentari.

Les Ordenances Municipals estableixen una taxa per la realització d’actuacions d‘inspecció i control dels establiments de comerç minorista i serveis d’àmbit municipal amb l’objectiu de gestionar els riscos per a la salut.

 

Tràmits relacionats

 

Accessibilitat