Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Autocontrols

Els establiments alimentaris han de crear, aplicar i mantenir procediments eficaços de control per garantir la producció i comercialització d'aliments segurs, d'acord amb els principis en els quals es basa el sistema Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

El sistema APPCC permet identificar, avaluar i controlar perills significatius per a la innocuïtat dels aliments. Els prerequisits són les pràctiques i les condicions necessàries per garantir la seguretat alimentària.