Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Inspeccions sanitàries

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'encarrega de realitzar les tasques de control sanitari dels establiments de pírcings, tatuatges, i micropigmentació. Es realitzen inspeccions en cas de denúncies o també a petició del Servei d'Activitats, com a requisit per la llicència d'obertura d'aquest tipus d’establiments.

També es controlen les piscines d’ús públic i complexos esportius públics, fent les corresponents visites sanitàries.

Totes aquestes inspeccions, un cop son favorables, permeten obtenir la corresponent autorització sanitària de funcionament, pel qual aquesta activitat es pot desenvolupar.

Les instal·lacions comercials amb risc de tenir legionel·la catalogades de baix risc són objecte de revisions per part de l’Ajuntament. Les instal·lacions catalogades amb alt risc sanitari susceptibles de ser afectades de legionel·la, són competència de la Agència de Salut Pública de Catalunya.

Les Ordenances Municipals estableixen una taxa per la realització d’actuacions d‘inspecció i control dels establiments de comerç minorista i serveis d’àmbit municipal amb l’objectiu de gestionar els riscos per a la salut.

Tràmits relacionats

Accessibilitat