Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Analítiques a l'aixeta dels habitatges

El Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, descriu que qualsevol subministrament d’aigua consisteix en un conjunt d’instal·lacions per a la captació d’aigua, conducció, tractament de potabilitat, emmagatzematge, transport i distribució de l’aigua de consum humà fins a les preses d’aigua dels consumidors, amb la dotació i qualitat exigida.

Per complir amb aquesta necessitat sanitària, l’Ajuntament vetlla pel compliment de les obligacions dels gestors dels abastaments d’aigua, en les activitats comercials i públiques, per assegurar que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum humà.

També, controla la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor i fa seguiment dels resultats obtinguts en cada zona analitzada.

Accessibilitat