Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Control de plagues a Vilafranca

Per evitar la proliferació de rosegadors i altres plagues a la via pública, l'Ajuntament de Vilafranca té contractada permanentment una empresa externa que porta a terme tasques de control i prevenció de cara a l'aparició de plagues d'animals. El programa, que se centra bàsicament en la vigilància de rosegadors i artròpodes, es basa en cinc controls anuals a cada barri de Vilafranca, durant els quals se situen esquers a l'interior de les tapes de clavegueram i es revisa el consum que s'ha produït des de la visita anterior. A més de la xarxa de clavegueres també es controlen les rieres al seu pas per Vilafranca.

A banda dels controls rutinaris, sempre que es rep una queixa de la ciutadania per la presència de rates o altres animals indesitjables a la via pública, es fa una nova visita al clavegueram de la zona i si cal, es reforça la presència d'esquers.

Què és el Servei de control de plagues?

És el servei que s'encarrega de la desratització, desinsectació i desinfecció per evitar la proliferació d'animals rosegadors o insectes d'espais i  equipaments públics.

La col·laboració de la ciutadania és important de cara a detectar qualsevol incidència relacionada amb aquesta àrea.

Què ofereix?

Realitza les actuacions sistemàtiques de caire preventiu a la xarxa de clavegueram, vials, zones verdes, mercats municipals, equipaments i espais públics.

Atén les demandes i/ o denúncies de la ciutadania davant la detecció de rosegadors, insectes o a les necessitats d’actuacions de desinfecció d’espais i equipaments públics.

A qui s'adreça?

A la ciutadania en general.

Com accedir-hi?

Telemàticament:  Comunicació de plagues a la via pública

Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

Accessibilitat