Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El mosquit tigre

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic. És una espècie invasora que s'ha estès en molts països dels cinc continents, principalment a través de pneumàtics utilitzats i productes de jardineria com ara la Dracaena sanderiana, anomenada vulgarment “bambú de la sort”. A Europa, s’ha establert a la zona del Mediterrani per les seves condicions climàtiques.

Diagnosi sobre mosquits a Vilafranca del Penedès

 

AL MOSQUIT TIGRE NI UNA GOTA D'AIGUA

Es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.

La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. En aquest vídeo s'exposen uns consells per prevenir-ne la proliferació.

 

Versió llarga del vídeo (9 minuts)

 

 

 

Actuacions per a prevenir la proliferació^

A Vilafranca fa temps que es realitzen actuacions per a prevenir la proliferació i dificultar-ne la seva reproducció.

La presència de mosquits en zones del municipi, fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per a poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la protecció de la salut i el respecte al medi ambient.

La gestió a nivell municipal en relació a la presència i/o expansió dels mosquits i particularment del mosquit tigre, engloba totes aquelles actuacions necessàries destinades a evitar o minimitzar les molèsties que provoquen, mitjançant la selecció i l’aplicació concreta de les mesures de prevenció i control més adequades.

El Servei de Salut porta a terme una tasca inspectora de tots aquells punts considerats prèviament com a punts crítics, (es disposa d’un mapa amb zones considerades com a problemàtiques), i a la vegada tots aquells que provenen d’avisos de la ciutadania. S’està vigilant l’entorn per tal de localitzar possibles focus de creixement de larves aquàtiques, i així, eliminant els punts de cria del mosquit actuem de manera més eficaç per la proliferació del mosquit adult.

Des de l’Ajuntament de Vilafranca estem vigilant l’entorn per tal de localitzar possibles focus de creixement de larves. Però per què aquesta tasca sigui eficaç, és necessària la col·laboració estricta de tot el veïnat.

En general, per tota la vila, la planificació i programació de les activitats de vigilància i el control es portaran a terme en relació al risc detectat i amb la freqüència adequada.

Fitxa tècnica de l'espècie^

Nom vulgar: Mosquit tigre
Nom llatí: Aedes albopictus 
Ordre: Diptera
Família: Culicidae
Mida: entre 5 i 10 mm
Aliment: La femella s’alimenta de sang de vertebrats i el mascle de nèctar.

Reconeixement

Es caracteritza per les potes ratllades, de color blanc i negre, i el cos petit, també blanc i negre. No són fàcils de veure, ja que són de vol molt àgil, tenen una mida petita, de 5 a 10 mm, i es mouen a prop de terra. La femella està equipada amb una trompa fina i allargada que utilitza per xuclar la sang de vertebrats per nodrir els seus ous. El mascle, en canvi, s’alimenta de nèctar.

A diferència d’altres mosquits, el mosquit tigre pica a qualsevol hora del dia.

Cicle biològic

El seu cicle biològic presenta les fases d’ou, larva, pupa i adult. Les fases immadures són aquàtiques, larva i pupa, mentre que l’adult és de vida aèria.

El mosquit tigre cria en petites masses d’aigua estancada, com ara gerros amb aigua, plats de testos, bidons o pneumàtics. El desenvolupament de les larves mai té lloc en piscines ni grans dipòsits d’aigua, ni tampoc en grans basses d’aigua. Per aquest motiu, és molt important que els ciutadans eliminin aquests recipients de les seves llars.

- És de mida més petita que els mosquits normals. L'adult acostumar a fer uns 5 mm
- No és sorollós
- El seu cos és negre amb ratlles blanques i brillants
- Les potes també tenen ratlles blanques
- Té una línia blanca i brillant que va del cap al tòrax

Aquestes dues darreres característiques són les que ens ajudaran a distingir-lo d'altres exemplars autòctons que també tenen el cos ratllat.

Els ous i les larves de mosquit tigre viuen en petites masses d’aigües estancades (forats a terra, plats de les torretes, etc.)

Com evitarem les picades^

Utilitzant els mateixos sistemes que per a la resta de mosquits, tenint en compte que el mosquit tigre acostuma a picar durant el dia, quan el sol és baix.

- Teles mosquiteres a les finestres.
- Insecticides endollables a l'interior de les cases.
- Com més tapats de roba anem, més difícil serà que ens piquin. 
- Locions repel·lents, tot i que cal seguir al peu de la lletra les instruccions d'ús del producte, no utilitzar mai en infants menors de 2 anys i no aplicar-les sobre les mans dels infants, ja que és probable que se les posin a la boca o es toquin els ulls. Cal vigilar també la reacció al·lèrgica que algunes pells poden mostrar a aquests productes. 

Recomanacions^

Des de l’Ajuntament de Vilafranca estem vigilant l’entorn per tal de localitzar possibles focus de creixement de larves. Però per què aquesta tasca sigui eficaç, és necessària la col·laboració estricta de tot el veïnat.

Així doncs, els demanem que revisin de forma rigorosa el seu pati, balcó o qualsevol zona a l’aire lliure i portin a terme les següents accions:

  • Neutralitzar tots aquells objectes que es trobin a l’aire lliure i presentin concavitats que puguin acumular aigua. En primer lloc caldrà buidar-los. Per aconseguir un efecte definitiu caldrà, segons les possibilitats, eliminar-los definitivament, invertir-los, foradar-ne el fons o bé traslladar-los a un lloc cobert.
  • Els plats de test hauran de ser retirats, i quan això sigui impossible, caldrà vetllar perquè es mantinguin secs.
  • En el cas d’elements fixes i objectes que no es puguin retirar, caldrà revisar-los dos cops per setmana i eliminar-ne qualsevol acumulació d’aigua. Si és possible, cal evitar que es tornin a omplir. Si tampoc això no és possible, caldrà que els recipients es mantinguin tapats, mitjançant una tapa hermètica o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
  • Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats (per exemple, en bevedors per animals) caldrà que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim
  • Les piscines han de ser mantingudes tot l’any amb el seu tractament desinfectant habitual. Això garantirà l’absència dels mosquits així com d’altres organismes indesitjables. Quan estiguin buides, s’han de mantenir completament eixutes, i caldrà controlar aquest extrem després de les pluges perquè una piscina amb pocs centímetres d’aigua al fons té major risc, pel que fa a generació de mosquits, que una piscina totalment plena.
  • Caldrà vigilar els dipòsits d’aigua de les instal·lacions de climatització, així com canaleres de teulada, o sifons de pati.
  • Caldrà evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.
  • Els bidons de gran capacitat que es poden convertir en importants punts de cria pels mosquits i específicament el mosquit Tigre. Cas d’existir, aquests bidons hauran de ser hermèticament tancats amb tapes adients o bé utilitzar tela mosquitera.

El tractament es realitza amb larvicides biològics que, al mateix temps, són respectuosos amb la fauna, tant aquàtica com terrestre, i, per descomptat, amb les persones. Es tracta de productes autoritzats per a l’agricultura ecològica que disposen del corresponent registre i fitxes tècniques d’acord amb la normativa vigent.

Accessibilitat