Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Control de plagues a Vilafranca

Què és el Servei de control de plagues?

És el servei que s'encarrega de la desratització, desinsectació i desinfecció per evitar la proliferació d'animals rosegadors o insectes d'espais i  equipaments públics.

La col·laboració de la ciutadania és important de cara a detectar qualsevol incidència relacionada amb aquesta àrea.

Què ofereix?

Realitza les actuacions sistemàtiques de caire preventiu a la xarxa de clavegueram, vials, zones verdes, mercats municipals, equipaments i espais públics.

Atén les demandes i/ o denúncies de la ciutadania davant la detecció de rosegadors, insectes o a les necessitats d’actuacions de desinfecció d’espais i equipaments públics.

A qui s'adreça?

A la ciutadania en general.

Com accedir-hi?

Telemàticament:  Comunicació de plagues a la via pçública

Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

Accessibilitat