Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Control de plagues a Vilafranca

Què és el Servei de control de plagues?
És el servei que s'encarrega de la desratització, desinsectació i desinfecció per evitar la proliferació d'animals rosegadors o insectes d'espais i  equipaments públics. La col·laboració de la ciutadania és important de cara a detectar qualsevol incidència relacionada amb aquesta àrea.

Què ofereix?
Realitza les actuacions sistemàtiques de caire preventiu a la xarxa de clavegueram, vials, zones verdes, mercats municipals, equipaments i espais públics.

Atén les demandes i/ o denúncies de la ciutadania davant la detecció de rosegadors, insectes o a les necessitats d’actuacions de desinfecció d’espais i equipaments públics.

A qui s'adreça?
A la ciutadania en general.

Com accedir-hi?
En línia: A través del formulari de comunicació amb l'Ajuntament, detallant-hi el tipus d’incidència que s’ha detectat i l’adreça.
Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament