Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Plagues urbanes

La llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per a la salut derivats dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Tràmits relacionats amb les plagues

Accessibilitat