Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Les colònies de gats

La presència de gats vagabunds als carrers és freqüent en tots els municipis, grans i petits, i Vilafranca no n'és una excepció. Aquest fet comporta que hi hagi opinions contraposades entre defensors i detractors. La realitat és que la seva presència, en ocasions, posa en perill la salubritat de l'entorn. 

Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l'entorn (control de rosegadors) i a les persones amants d'aquests animals. Altres vegades, quan la població de gats augmenta exageradament es produeixen importants molèsties als veïns de brutícia, de sorolls, per les baralles entre ells, etc.

Per abordar aquesta problemàtica els municipis han optat per diversos tipus d'actuacions, moltes vegades encaminades a l'eliminació dels gats com si es tractessin d'una plaga. Però les experiències han demostrat no portar enlloc, perquè a més d'allunyar-se del sentir de la ciutadania en el respecte als animals, aquestes colònies acostumen a refer-se en un temps relativament curt. 

És per aquest motiu que es creu que les solucions han de passar per respectar les colònies formades, sempre que l'espai que ocupin ho permeti i s'aconsegueixi un equilibri que no generi conflictes. 

Experiències a nivell internacional avalen aquest plantejament intervencionista, entre d'altres les dutes a terme per l'ajuntament de Paris al districte XII, la de l'hospital psiquiàtric Paul Guirad a Villejeuf, a Los Angeles, a Sant Francisco, etc. 

Què és una colònia controlada?^

La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i els animals. 

S'actua sobre colònies naturals, és a dir, que ja existeixen. Es capturen els gats, se'ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa i, si són animals sans, se'ls esterilitza per evitar que es reprodueixin. Un cop que els gats s'han recuperat de la intervenció, se'ls allibera al mateix indret on se'ls va capturar. 

Als espais de la via pública on s'implanta una colònia s'hi instal·len sistemes que serviran d'aixopluc pels gats i per a posar-hi l'aliment i l'aigua. 

El voluntariat és la peça fonamental per tirar endavant una colònia. Així, a Vilafranca es treballa conjuntament entre amb persones que voluntàriament es comprometen a tenir cura de les colònies.

Quins són els avantatges d'una colònia controlada?^

Els gats de les colònies controlades s'alimenten exclusivament de pinso i aigua, d'aquesta manera evitem que s'embrutin els carrers amb restes d'aliments orgànics. 

El fet que estiguin esterilitzats fa que no passin períodes de zel, amb la qual cosa viuen tranquil·lament, s'eviten les baralles entre mascles i fins i tot deixen de marcar territori amb l'orina. 

I finalment, les mesures per al control de la natalitat permeten mantenir una població més estable, contribueixen a millorar l'estat sanitari dels individus i eviten els problemes derivats de la gestació, el part i l'alletament. 

Els gats viuen feliços al carrer, a més, la seva presència dóna vida a molts ciutadans i encant als espais públics. Per contra aquests gats no toleren la captivitat i difícilment accepten l'adopció.

Si vols formar part del voluntariat...^

Si t'agraden els animals o si habitualment ja alimentes alguna colònia de gats al carrer, pots adreçar-te al Servei de Salut de l'Ajuntament per col·laborar en el programa.

Cal recordar que l'Ordenança municipal de protecció dels animals i de la seva tinença prohibeix donar menjar als animals al carrer, a no ser que es disposi d'una autorització específica per fer-ho. Aquesta mesura s'ha hagut de prendre ja que a vegades hi ha persones que amb el seu afany proteccionista i amb manca d'informació donen aliments poc apropiats, tan pel què fa a la quantitat com a la qualitat. 

Aquest hàbit provoca poblacions d'animals que es reprodueixen amb facilitat per l'excés d'aliment i per la manca de depredadors i que pateixen estats de salut deficitaris, a causa d'una mala dieta alimentícia i també de l'amuntegament.

Accessibilitat