Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Els coloms

Els coloms viuen a prop dels assentaments urbans des de temps immemorials. Tradicionalment era un animal domèstic, se'n controlava la reproducció i se'ls facilitava alimentació quan era escassa als camps. Ara, a les ciutats, han esdevingut una població animal que viu en llibertat i es comporta com les aus del medi natural.

Els coloms s'aparellen de forma estable, es reuneixen en estols considerables per alimentar-se i crien en colònies. Aquesta vida en comú els permet treure el màxim profit dels recursos del medi, en particular de l'aliment i el refugi.

Quan disposen d'aliment suficient, es reprodueixen ràpidament i la població es recupera després d'una crisi (captures, malaltia...) de manera que, l'equilibri menjar disponible - nombre de coloms s'estableix molt de pressa. De fet, la quantitat d'aliment regula de forma inevitable el nombre de coloms.

En el seu sistema de vida, es mouen en tres espais diferents:

 • La colònia, on crien els animals adults.
 • El lloc on s'alimenten, que pot anar variant.
 • El lloc de repòs, sovint a l'exterior de la colònia, però a vegades a l'aguait del lloc d'alimentació.

El costat amable^

 • Els coloms contribueixen a netejar la ciutat en consumir restes de menjar que han quedat abandonades i que afavoririen la presència d'altres animals potser més molestos (rates, formigues...).
 • És la vida natural incorporada a la ciutat. Podem observar els seus costums d'alimentació, de repòs, de festeig i aparellament, de cria...
 • Als infants i a molts adults els agrada donar menjar als coloms: donar-los-el de les mans i veure com s'apropen. És un acte simbòlic singular: donar menjar a uns animals obtenint a canvi la satisfacció de la seva proximitat en la seva vida lliure.

Els inconvenients^

 • Els coloms fora de control esdevenen una plaga. El seu nombre excessiu crea malestar i molèsties. En cas de detectar una presència nombrosa d'aquests animals, cal informar al Servei de Salut a través del següent tràmit.
 • Embruten els llocs on reposen i on crien.
 • El colom, com totes les aus, produeix unes excretes corrosives. Aquest residu, la colomassa, perjudica façanes i edificis.
 • Les colònies de coloms s'acostumen a concentrar en edificis dels barris antics. Són un punt més afegit al procés de degradació dels centres urbans.
 • Hi ha cert risc, que normalment no és greu, que transmetin alguna malaltia a les persones. Hi ha un risc més elevat que transmetin malalties a altres aus.
 • A més també els perjudica a ells: quants més coloms hi hagi també hi haurà més competència per l'aliment, de forma que començaran a aparèixer coloms malalts i epidèmies entre ells.

La situació a Vilafranca del Penedès^

Des de l’any 2014 L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, intenta donar resposta al problema de la gestió dels coloms a la Vila mitjançant el subministrament de grans de blat de moro amb nicarbazina, per controlar-ne la reproducció a l’àrea urbana.

L'eficàcia d’aquest fàrmac anticonceptiu ve avalada per una llarga trajectòria a diversos municipis d'Itàlia i Espanya on ha aconseguit reduir la població de coloms en pocs mesos de forma ètica sense necessitat de sacrificar-los.

Aquesta metodologia consisteix  en el subministrament de blat de moro recobert amb una substància anomenada nicarbazina, que inhibeix la capacitat reproductora dels coloms i que es distribueix a través de dispensadors automàtics que permeten programar l'hora i la quantitat de producte a dispensar. A la Vila en tenim tres, un a cada lloc on es concentren les principals colònies de coloms.

Eficàcia provada i òptims resultats^

Quan es capturen i sacrifiquen els coloms, es deixa un buit ecològic que és ocupat ràpidament per nous coloms, ja que els exemplars restants tenen més recursos a l'abast i es reprodueixen en millors condicions.

Aquest nous sistema provoca una davallada continuada i estable de la població i s'ha comprovat que a partir del quart any la població de coloms es redueix fins el 80% respecte la inicial.

La població de coloms d'una ciutat està formada per tres grups: els dominants, amb accés als millors recursos i que es reprodueixen regularment al llarg de tota la temporada, els subdominants, que només es reprodueixen ocasionalment, i els juvenils que són el major gruix de la població i difícilment sobreviuen al primer any. Aquest programa de control de la natalitat se centra a aturar la reproducció de les parelles dominants, amb la qual cosa s’aconsegueix que desaparegui de cop el tercer grup i part del segon. D’aquí l’eficàcia del producte durant el primer any de tractament.

Un producte "totalment segur" ^

No hi ha cap possible risc per a les persones. El fàrmac és totalment segur, tant per la salut dels coloms, com també per la d'altres animals, persones o pel medi ambient.  En el cas que una au rapinyaire mengés un colom que ha ingerit el fàrmac esterilitzant no passaria res, ja que tan sols ingeriria 0,03 mil·ligrams per cada 100 grams de teixit de colom consumit, una quantitat massa baixa per tenir qualsevol efecte. Referent a altres tipus d'aus que habiten les ciutats, que majoritàriament són els pardals i que, per la mida dels grans de blat de moro, no els podrien ingerir, ja que són massa grans per a ells. Per altra banda el fàrmac cura la coccidiosi, una malaltia que causa diarrees i altres problemes de salut als coloms i al reduir-se la població d'aus milloren el seu estat de salut general. A més, els efectes del fàrmac són reversibles i quan els coloms el deixen d'ingerir recuperen la seva fertilitat. 

La iniciativa dona resposta a la preocupació i la demanda de la ciutadania tant de control de la sobrepoblació com de respecte envers la naturalesa i la biodiversitat, mitjançant el desenvolupament d’un projecte de referència en la gestió ètica / urbana d’espècies de fauna salvatge.