Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Zones d'esbarjo per a gossos

A Vilafranca del Penedès s’estan desenvolupant zones d’esbarjo per a gossos pensades per a què puguin córrer deslligats. Aquest parcs són degudament tancats i senyalitzats i disposen de serveis adaptats per als animals. Aquestes zones d’esbarjo disposen de papereres especials per dipositar els excrements dels animals, aigua i bancs.

L’habilitació d’aquests parcs respon a la demanda dels propietaris de gossos i a la necessitat de fer més compatible la seguretat, la higiene i l’esbarjo dels gossos amb la presència d’aquests animals a la via pública.

Accessibilitat