Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Recollida d'animals

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereix un servei de recuperació i custòdia d'animals de companyia perduts, ferits o abandonats a la via pública dins l'àmbit del municipi de Vilafranca del Penedès .  


!) Atenció
L'abandonament d'animals és un fet prohibit per la Llei catalana i l'Ordenament municipal, sancionant-se aquesta conducta tant per part de l'Administració Local, en base a l'Ordenança Municipal reguladora de la Protecció, Tinença i Venda d'Animals i també per la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l'abandonament pugui ocasionar un risc per a la vida de l'animal la falta podrà ser considerada greu o molt greu. En aquest marc, el Centre d’Acollida d'animals domèstics Penedès no admet animals per part dels seus propietaris.

Per sol·licitar la recollida d'un animal abandonat^

Poseu-vos en contacte amb el Servei de Salut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, indicant de quin animal es tracta, on es troba, en quines condicions, etc,), en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

Fora d'aquest horari i els dissabtes i festius cal trucar a la Policia Local.

Per localitzar un animal perdut o desaparegut^

Poseu-vos en contacte amb el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CCAD Penedès).  

Haureu d'informar de les dades d'identificació i característiques físiques de l'animal, la data, hora aproximada i zona o lloc on es va perdre i el nom, cognoms, domicili i telèfon de contacte de la persona  que reclama.

Si l'animal que entra al Centre d'acollida té xip es contacta telefònicament amb el propietari. En cas que no sigui possible la comunicació, s'envia una una carta certificada per informar-ne de la recuperació i, si passats 15 dies no el recullen, es publica la trobada de l'animal al BOP. Passats 20 dies de la publicació, sense que ningú no el reclami, passa a ser considerat animal abandonat.

Si l'animal no té xip es considera animal abandonat. En aquest cas es deixen passar 21 dies laborables (dilluns a dissabte) i, si transcorregut aquest temps ningú no el reclama, passa a ésser considerat animal adoptable.

Vegeu tràmit Adopció d'animals de companyia custodiats pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia.

Les despeses originades per la custòdia d'animals perduts aniran a càrrec del propietari d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

Accessibilitat