Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Adoptar un animal

 

   

L’adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d’humanitat molt gratificant, tant per a qui adopta com per a l’animal adoptat.

Cal estar convençut que es podran atendre les necessitats físiques i emocionals de l’animal de companyia al llarg de la seva vida, tenint en compte que poden viure més de 10 anys. Cal ser conscient que entra a casa un ésser viu que ha de rebre les atencions i l’afecte que necessita.

Adoptar un animal sempre és millor que comprar-lo, dones una segona oportunitat als animals que han estat abandonats i que busquen en una nova llar afecte i protecció.

Alhora es contribueix a evitar la saturació del CAAD deixant espai i recursos lliures per a altres animals.

Al CAAD Penedès hi ha molts gossos i gats que volen ser adoptats^

Es poden conèixer els animals per adoptar visitant el web del CAAD Penedès (utilitzant el cercador de l’apartat animals) o anar personalment a les instal·lacions del centre. Només cal ser major de 18 anys, presentar el DNI i estar disposat a tenir cura de l'animal. 

Al CAAD, personal qualificat assessora sobre quin és l’animal més adequat a les motivacions personals i situació de vida. Valora la situació personal i familiar per tal d’adequar les necessitats de l’animal i les possibilitats del propietari. Un cop decidit quin animal es vol adoptar, hi ha un període d’espera en què es realitza la revisió mèdica i, si és major de 6 mesos, l’esterilització de l’animal. 

Terminis d'adopció^

Es disposa d’un període d’acollida temporal de 15 dies per veure si l’animal i l'usuari s'adapten al nou entorn.  Finalitzat aquest temps, es signa el contracte d’adopció i es lliura tota la documentació. L’adopció ja és definitiva.

Els interessats en l'adopció de gossos que pertanyen a races considerades potencialment perilloses o dels seus creuaments hauran de presentar la corresponent llicència municipal que els acredita capacitats per la seva tinença.

Aquí trobareu tots els animals de companyia que es poden adoptar actualment al CAAD Penedès.