Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Presència de plagues

En un habitatge o comunitat de propietaris^

L’Ajuntament de Vilafranca no ofereix un servei privat per als habitatges de control de plagues. Així doncs, caldrà contactar amb una empresa de control de plagues perquè us faci un diagnòstic del problema i us ofereixi una solució i un pressupost de la intervenció.
Ara bé, si es vol denunciar que la plaga és conseqüència d’un habitatge proper en males condicions higièniques caldrà adreçar-se a l’OAC i omplir la sol·licitud corresponent, o bé a través de l’administració oberta.

En els immobles comunitaris, la instància haurà d'estar signada pel president o per la majoria de les persones de la comunitat. En aquest cas, caldrà que es justifiqui, mitjançant còpia de l’acta de la reunió de veïns o notificació fefaent, que prèviament s’ha advertit al presumpte causant de les molèsties i que aquest no n’ha fet cas.

L’Ajuntament, després de comprovar els fets, requerirà al propietari/inquilí l'adopció de mesures mecàniques i físiques per prevenir l'aparició de plagues i la utilització, quan sigui necessària, dels plaguicides menys perillosos.

A la via pública^

Davant la presència d'una plaga a la via pública cal informar al Servei de Control de Plagues.

Tràmits relacionats^

  • Si es vol denunciar que la plaga és conseqüència d’un habitatge proper en males condicions higièniques caldrà adreçar-se a l’OAC i omplir la sol·licitud corresponent.
  • Davant la presència d'una plaga a la via pública cal informar al Servei de Control de Plagues  ja sigui presencialment a l'OAC  o bé mitjançant el tràmit específic plagues a la via pública indicant el tipus d'incidència que s'ha detectat i l'adreça.