Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Establiment alimentaris

Pel que fa a casos d'establiments alimentaris en males condicions higièniques o aliments malmesos, l’Ajuntament de Vilafranca atendrà aquelles denúncies d’establiments minoristes d’alimentació que siguin de la seva competència (comerços, restaurants, bars, forns de pa, obradors de carnisseries, etc).

En el supòsit de rebre una denúncia d’un tipus d’establiment o indústria, la vigilància de la qual no sigui de competència municipal, aquesta es derivarà a l’administració competent i se li comunicarà a la persona denunciant.

Tràmits relacionats^

La persona que vulgui denunciar uns fets dels quals n’hagi tingut constància i que puguin suposar un risc per a la salut, haurà d’adreçar-se a l’OAC.

Accessibilitat