Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Protecció de la salut pública

La llei de Salut Pública, 18/2009, del 22 d’octubre, defineix la Protecció de la Salut com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi.

Són activitats de protecció de la salut l’aplicació de les normatives legals, l’avaluació dels riscos i les intervencions de vigilància i control sanitari, tant en l'àmbit de la seguretat alimentària com de la sanitat ambiental, control de plagues i animals de companyia.

Accessibilitat