Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Promoció de la salut als mitjans de comunicació

El Servei de Salut desenvolupa programes i accions de promoció d'estils de vida saludables i de prevenció de malalties, coordinadament amb altres administracions o entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu final que tothom tingui prou capacitat personal per escollir les opcions de vida més saludables. 

Per tal de donar la màxima difusió i informar la ciutadania s'emeten periòdicament programes de ràdio i reportatges televisius d'interès.

Espai mensual a ràdio Vilafranca^

L’espai mensual a ràdio Vilafranca, dins del programa Penedès en xarxa, anteriorment Gamma Extra, ha estat i és l’altaveu de les entitats de salut que treballen a la nostra Vila i de tots aquells projectes i informacions que poden ser d’interès per a la ciutadania. 

Penedès en xarxa

Reportatges a RTVVilafranca^

Els reportatges a TVVilafranca, són el recull d’aquells tallers que es desenvolupen al llarg del curs escolar tan a primària com a secundària.

    L'educació sexual-afectiva dels adolescents avui

     Emès el 18 de febrer de 2019

 

 

 

Prevenció de les substàncies addictives - l'alcohol

Emès el 23 d'abril de 2018

 

 


 

L’Alimentació i l’Activitat Física

Emès el 17 d'abril de 2017

 

 


 

L'assetjament entre iguals, Bullying

Emès el 20 de març de 2017

 

 

Accessibilitat