Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ús responsable de noves tecnologies

Ús responsable de noves tecnologies en la infància i l'adolescència

Durant les darreres dècades, la generalització de les teconologies digitals ha produït un gran impacte en la societat. La seva ràpida incorporació a la vida diària ha afectat tots els grups d’edat, però sobretot el col·lectiu d’infants, adolescents i joves, anomenats nadius digitals, que han crescut amb aquestes tecnologies i, en conseqüència, han normalitzat i interioritzat l’ús de dispositius amb pantalles en les seves pautes de funcionament i socialització, fent-les servir per aprendre, relacionar-se i divertir-se.

Les tecnologies no són perjudicials per elles mateixes: estan presents en tots els àmbits de la nostra vida i és fonamental integrar-les amb normalitat des d’un punt de vista educatiu i familiar. Ara bé, en funció de la seva utilització, poden comportar molts riscos per al desenvolupament físic, psíquic i social dels infants i adolescents. Per evitar aquests riscos és imprescindible realitzar un bon acompanyament digital. 

La Generalitat de Catalunya va presentar fa un temps la Guia ‘Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut’, elaborada per un grup de treball multidisciplinari coordinat pel Departament de Presidència i el Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En aquest enllaç de Canal Salut, podreu consultar la guia i disposar de més informació.

El meu primer mòbil

Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut, aconsella que no es tingui mòbil abans dels 12 anys i millor al finalitzar el primer trimestre de 1r d’ESO, ja que això permetrà veure el rendiment acadèmic sense interferència del mòbil. 

Els tres Plans Locals de Drogues de la Comarca han elaborat una proposta adreçada a les famílies que compren el primer mòbil al seu fill o filla. Es tracta d’un recurs que pot ajudar a les famílies a parlar dels usos del mòbil i de les limitacions. 

En aquest enllaç podreu descarregar-vos-el: CONTRACTE EDUCATIU EL MEU PRIMER MÒBIL