Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programa d'intercanvi de xeringues (PIX)

El consum de drogues com la heroïna i la cocaïna per via injectada, associat a l'hàbit de compartir la xeringa i els estris entre els usuaris de drogues va comportar que  aquest col·lectiu patís greument els efectes de la infecció pel VIH.

A principis de la dècada dels 90 es va desenvolupar a totes les farmàcies de Vilafranca, el programa d’intercanvi de xeringues Surt del Rotllo. En aquell moment, Vilafranca, Sitges i Vilanova van ser pioneres a tot el territori català, en el desenvolupament d’un programa de reducció de danys per a usuaris de drogues per via parenteral (UDVP). El CAS de Drogodependències de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca, eren els responsables del subministrament dels Kits amb les xeringues i de la recollida dels contenidors plens a totes les farmàcies.                         

L'objectiu principal del Programa és prevenir les infeccions pel VIH (virus de la immunodeficiència humana), pel VHB i pel VHC (virus de l'hepatitis B i virus de l'hepatitis C) associades als hàbits de consum injectat entre els usuaris de drogues.

Així doncs, el programa consisteix en la distribució de xeringues i els elements necessaris per al consum higiènic de drogues per via parenteral.

Actualment és la Subdirecció General de Drogodependències qui assumeix el subministrament dels kits a les farmàcies. El Servei de Salut de l’Ajuntament continua assumint la recollida de contenidors usats.

Totes les farmàcies de Vilafranca participen en aquest programa:

Accessibilitat