Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Prevenció de drogues i conductes addictives

L'Ajuntament de Vilafranca, a través del Pla Municipal de Drogues treballa per definir les polítiques de prevenció de drogues, en els diferents àmbits socials.


Pla Municipal de Drogues 2020-2024

Pla Municipal de Drogues 2015-2019

Què ofereix el servei de prevenció de drogues:^

A familiars i/o consumidors

 • Servei d'assessorament familiar d'alcohol i altres drogues (SAFAD)
 • Desenvolupament del programa de Mesures Alternatives a la sanció per consum o tinença de drogues a la via pública en menors d'edat.
 • Coordinació del treball transversal en prevenció de drogues.

A professionals de la salut, de l'àmbit social, del lleure...

 • Cursos de formació específics.
 • Assessorament envers l'actuació davant casos de consum dels usuaris.
 • Protocols de detecció i derivació.
 • Gestió d'exposicions preventives.

A centres educatius

 • Planificació d'activitats preventives per alumnes tan de primària, com de secundària i cicles formatius.
 • Cursos sobre abordatge educatiu del consum de drogues per al professorat.
 • Protocol d'actuació i derivació davant situacions de sospita o consum al centre.
 • Tallers i cicles formatius per a mares i pares en prevenció de drogues.

A organitzadors d'esdeveniments lúdics

 • Gestió, coordinació i implementació d'accions de reducció de riscos en el consum d'alcohol i altres drogues.

Altres accions^

 

 

 

Recomanacions sobre l’ús de pantalles a casa durant el confinament

El Servei de Prevenció de Drogues de la Mancomunitat Penedès-Garraf proposa una activitat per promoure els bons usos de les pantalles des de casa.

 

 

 

Elaboració de material preventiu
Campanya 'Amb què ens estem liant?'

 

 

 


 

 

 

Creació de campanyes de sensibilització
Campanya 'Aquí no venem alcohol a menors'

 

 

 

 


 

 

Coordinació del treball transversal en prevenció de drogues
INDROGS, el Pla de drogues de Vilafranca del Penedès 2015-2019

 

 

 

Participació en xarxes professionals
Xarxa Perifèrics, informació sobre drogues i prevenció

 

 

 

 

Programa d'intercanvi de Xeringues
Campanya 'Surt del rotllo'

 

 

 

Accessibilitat