Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Les entitats de Salut a Vilafranca

Vilafranca disposa d’un teixit associatiu molt nombrós i dinàmic. Cal destacar la important tasca que desenvolupen les entitats de Salut, donant suport i ajuda mútua a les persones afectades i a les seves famílies i fent visibles les seves necessitats. 

Ajuts i subvencions a les entitats de Salut ^

La regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de vida i la salut de la població, proposa donar suport a les iniciatives i actuacions de les entitats privades de salut, destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva, impulsant l’adopció d’estils de vida saludables per a la població de Vilafranca del Penedès.

Amb aquesta finalitat es porta a terme una convocatòria pública anual per la concessió d’ajuts i subvencions, mitjançant concurrència competitiva, a les entitats privades, sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l’àmbit de la promoció d’hàbits. Actualment el tràmit de sol·licitud de subvenció està fora de termini. Properament s'obriran noves convocatòries.

Convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats de Salut 2022^

En data 21/06/2022 es va publicar al BOPB l’anunci de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions a les entitats de Salut de les persones en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables per a l’any 2022.

Les sol·licituds es podien presentar del 22/06/2022 fins al 21/07/2022 a la seu electrònica del web municipal o bé en aquest enllaç

El termini de justificació finalitza el 31/03/2023.

Accessibilitat