Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Les entitats de Salut a Vilafranca

Vilafranca disposa d’un teixit associatiu molt nombrós i dinàmic. Cal destacar la important tasca que desenvolupen les entitats de Salut, donant suport i ajuda mútua a les persones afectades i a les seves famílies i fent visibles les seves necessitats. 

Ajuts i subvencions a les entitats de Salut ^

La regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, conscient de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de vida i la salut de la població, proposa donar suport a les iniciatives i actuacions de les entitats privades de salut, destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva, impulsant l’adopció d’estils de vida saludables per a la població de Vilafranca del Penedès.

Amb aquesta finalitat es porta a terme una convocatòria pública anual per la concessió d’ajuts i subvencions, mitjançant concurrència competitiva, a les entitats privades, sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l’àmbit de la promoció d’hàbits.

 

 

Accessibilitat