Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

La Taula per a la Salut Mental

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut mental com l’estat de benestar en el que la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot estudiar, treballar, fer vida social i desenvolupar una vida autònoma.

Malgrat aquesta definició de salut, al llarg de la vida hi ha persones (una de cada quatre) que pateixen o patiran, algun trastorn en la seva salut mental.

Les organitzacions i institucions que treballen per millorar la salut mental de les persones que atenen en els seus serveis, tenen com a objectiu donar visibilitat i dotar dels recursos necessaris per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i el seu entorn, perquè tothom pugui gaudir d’ una vida plena des de la diversitat i la pluralitat individual i col·lectiva.

A molts municipis de Catalunya i a l'Alt Penedès, s’han constituït les Taules per la Salut Mental, que tenen com a missió fer polítiques preventives i potenciar la participació dels familiars i de les persones afectades, per mitjà de les entitats i dels professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental.

Són membres de la Taula per la Salut Mental de l'Alt Penedès (document adhesió):

           
             
      

Accessibilitat