Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El Pla Salut, Escola i Comunitat

El Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC) té com objectiu millorar la salut d’infants i joves mitjançant la realització d’accions que afavoreixin l’adopció de conductes positives envers la salut individual i col·lectiva i la generació d’hàbits saludables.

El Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC) elabora anualment un catàleg d’activitats adreçades als centres educatius d’educació primària i secundària de la Vila.

Els objectius del Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC) són:

  • Benestar emocional: millorar l’autoestima dels infants i joves. Proporcionar eines per millorar la relació amb els altres des d’una actitud de respecte. Fer visible les capacitats i límits personals.    
  • Hàbits saludables: millorar els hàbits en l’alimentació tan l’infantil com en els joves a través de tallers i activitats inter-actives. Introduint la dieta mediterrània com a dieta més saludable i  equilibrada per un bon desenvolupament.
  • Afectivitat i socialització: tallers per parlar de sexualitat i afectivitat saludable amb els nois i noies. Diferents maneres i formes d’expressió de la sexualitat, els mitjans anticonceptius, mesures de protecció i prevenció.
  • Seguretat i riscos: tallers adreçats a infants i joves en temes de seguretat.
    • Educació viària.
    • Consum de substàncies addictives (tabac, alcohol i drogues)
    • Socioaddiccions: TIC, jocs, compres per internet...
Accessibilitat