Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Plagues d'animals

Al voltant nostre han viscut sempre una gran diversitat d'éssers vius: formigues, aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, ratolins i molts altres petits animals.

La ciutat els proporciona nombrosos amagatalls i un ambient favorable per desenvolupar-s'hi. N'hi ha molts que són inofensius, i la seva presència no ens produeix cap mena de problema, però quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, es poden multiplicar ràpidament fins a convertir-se en una plaga. És llavors que poden produir molèsties importants.

Per evitar la proliferació de rosegadors i altres plagues a la via pública, l'Ajuntament de Vilafranca té contractada permanentment una empresa externa que porta a terme tasques de control i prevenció de cara a l'aparició de plagues d'animals. El programa, que se centra bàsicament en la vigilància de rosegadors i artròpodes, es basa en cinc controls anuals a cada barri de Vilafranca, durant els quals se situen esquers a l'interior de les tapes de clavegueram i es revisa el consum que s'ha produït des de la visita anterior. A més de la xarxa de clavegueres també es controlen les rieres al seu pas per Vilafranca.

A banda dels controls rutinaris, sempre que es rep una queixa de la ciutadania per la presència de rates o altres animals indesitjables a la via pública, es fa una nova visita al clavegueram de la zona i si cal, es reforça la presència d'esquers.

Un altre aspecte en el qual s'intervé des de l'Ajuntament és en el control dels solars sense edificar i dels patis abandonats. La proliferació de vegetació i la presència de restes orgàniques  fan que rosegadors i insectes trobin un hàbitat idoni per viure i reproduir-se. És per això que des del Servei de Salut es vetlla perquè els propietaris mantinguin els patis i els solars en condicions higièniques.

La col·laboració ciutadana

Per tal de controlar els possibles focus de la ciutat on, per algun motiu, apareix una plaga, és imprescindible la col·laboració de la ciutadania.

Consells per prevenir i combatre les plagues als habitatges

Quan una plaga afecta a l'interior d'un habitatge o d'un local, cal que els seus propietaris posin els mitjans necessaris per eliminar-la. Aquí teniu alguns consells per prevenir l'entrada d'organismes a l'interior d'edificis:

  • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i els sostres, protegir les juntures de les portes i finestres, i vigilar que tanquin bé.
  • Protegir les finestres amb tela mosquitera.
  • Posar dobles portes, a les plantes baixes d'àrees obertes, on pot haver presència de rosegadors.
  • Cobrir els forats de ventilació amb tela mosquitera.


Per disminuir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues caldrà:

  • Mantenir tan net com sigui possible el local o l'habitatge, especialment allà on es manipulin o s'emmagatzemin aliments.
  • Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció.
  • Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor.
  • Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament.
  • Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.
  • Si la plaga ja hi és, cal eliminar-la sense posar en perill la teva salut ni la dels altres.
Accessibilitat