Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Una exposició sobre el consum de l’alcohol i les drogues entre les adults al CAP Vilafranca Nord

Una exposició sobre el consum de l’alcohol i les drogues entre les adults al CAP Vilafranca Nord

08 de octubre de 2018

El Centre d’Atenció Primària, CAP Nord de Vilafranca acollirà del 8 al 31 d’ octubre  l’exposició “Entre nosaltres. Els adults, l’alcohol i altres drogues”.

Aquesta exposició s’emmarca en el segon Pla Local de Drogues 2015-2019 de l’Ajuntament de Vilafranca. El Pla és el marc de referència per a tots aquells agents socials que treballen des de la perspectiva de la prevenció i de la reducció de riscos en el municipi. Entenent com a reducció de riscos el conjunt de mesures sociosanitàries individuals i col•lectives, dirigides a minimitzar els efectes fisiològics, psíquics i socials negatius associats al consum de drogues i les seves conseqüències.

Treballant d’aquesta manera la millora de la salut individual com també la millora del context social, “Entre nosaltres” és una exposició que aborda aspectes relacionats amb les drogues i el seu consum (principalment l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna i els psicofàrmacs) des de diferents contextos del món dels adults. Informa sobre els riscos de consumir drogues, la banalització de certs comportaments, l’excés de confiança, l’automedicació… També ajuda a valorar el propi consum en relació a l’abús i la dependència i orienta sobre on acudir si es pensa que es pot tenir un problema amb l’alcohol o una altra droga.

El SAFAD,  Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i Altres Drogues, és un servei presencial d’informació, orientació i assessorament sobre qualsevol dubte o problemàtica que tingui relació amb el consum d’alcohol i altres drogues. Aquests servei està emmarcat en del Pla Local de Drogues INDROGS de Vilafranca del Penedès a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf que impulsa accions i recursos útils per al foment de l’actitud crítica i responsable davant de determinats comportaments que poden suposar un risc per la salut. El servei del SAFAD va dirigit a qualsevol persona, sigui jove o adulta, que tingui dubtes sobre el consum de drogues, com també als pares i mares que detectin algun consum del seus fills o filles, aquesta atenció es fa a través de visites concertades telefonant al 931184005 i el servei està ubicat al CAP Alt Penedès de Vilafranca.