Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Nova gestió de la recollida d’agulles, xeringues i objectes punxants de procedència domiciliària

02 de maig de 2019

La Mancomunitat Penedès-Garraf ha fet pública la nova gestió de la recollida d’agulles, xeringues i objectes punxants de procedència domiciliària als municipis adherits.
Aquest tipus de residus s’han de portar a la deixalleria però a casa s’han de seguir uns passos:
- Cal capsular o protegir les agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants amb el seu tap o caputxó (si en tenen).
- Cal dipositar els residus punxants en un recipient rígid i estanc de plàstic, per anar-los acumulant al domicili (per exemple: ampolla petita d’aigua, detergent, refresc, etc.).
- Quan el recipient estigui ple o se’n vulgui desfer, cal portar-lo a la deixalleria.
A la deixalleria:
- Cal seguir les indicacions del personal.
- Cal dipositar el recipient tancat dins del contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.
- Aquest contenidor es troba dins de la caseta de residus especials en petites quantitats.
Aquests residus seran recollits i gestionats per una empresa autoritzada per a la seva gestió i seran eliminats en una instal•lació preparada a l’efecte.