Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informació d'al·lèrgens en els establiments de restauració

Informació d'al·lèrgens en els establiments de restauració

11 de octubre de 2018

La Federació de Municipis de Catalunya ha col·laborat en la redacció d’aquest material divulgatiu que us recomanen difondre entre els establiments i operadors de la restauració dels municipis.

Els establiments de restauració han de facilitar als seus clients informació sobre les substàncies o aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a fi de prevenir qualsevol reacció adversa –la simptomatologia pot anar des d’una reacció cutània al xoc anafilàctic-; per això, el personal dels establiments de restauració han de conèixer els ingredients dels seus plats i els han d’identificar convenientment.

 

Aquest document va dirigit als professionals de la restauració per ajudar-los a complir amb l’obligació d’informar sobre ingredient al·lergògens i s’estructura en tres apartats molt senzills i gràfics:

  • De quins al·lèrgens s’ha d’informar?
  • Com s’han d’identificar els al·lèrgens de cada plat elaborat?
  • Com s’ha d’informar al consumidor?

Enllaç a la  Informació al·lèrgens en restauració