Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Caixes niu per a pardals al Tívoli i a la Plaça Penedès

04 de març de 2022

La setmana passada l’empresa que gestiona el control de coloms a Vilafranca va instal·lar 5 caixes niu per a pardals en el parc del Tivoli i a la Plaça Penedès. 

Aquesta actuació es fa per afavorir les espècies competidores dels coloms. La major font d’aliment pels coloms, i la que fa que els puguem trobar concentrats en espais com el parc del Tívoli o la plaça Penedès, és la presència d’aliment en forma de restes d’aliment humà o de llavors de l’arbrat. Ara mateix tot aquest aliment és pels coloms perquè a la pràctica el baix número de pardals que s’observa fa que no se’l reparteixin. Si s’augmenta el número de pardals aquests consumiran una part de l’aliment que ara consumeixen els coloms i per tant la disponibilitat per aquesta espècie serà menor. Això es tradueix automàticament en una reducció del número de coloms. Afavorint la presència de pardals també reduïm la presència d’altres espècies de la família dels coloms susceptibles de causar problemes com poden ser tórtores i tudons. Passat l’estiu es farà un seguiment per determinar l’èxit d’ocupació dels nius esmentats. 
 

                  

Accessibilitat