Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

21 de abril de 2023

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya informa sobre les alertes de productes costmètics, productes de cura personal i biocides.

Aquest producte cosmètic és un kit de maquillatge. Els següents esmalts d'ungles del kit contenen la barreja de conservants methylchloroisothiazolinone (MCI) i methylisothiazolinone (MI): − Esmalt d'ungles vermell amb forma de cor. − Esmalt d'ungles groc amb forma de cor. L'ús d'aquesta barreja de conservants està prohibit en productes cosmètics que no s'esbandeixen segons l'Annex V (llista dels conservants admesos en els productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.

Aquest producte cosmètic conté butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Els lots afectats d’aquests productes contenen la substància prohibida butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics), la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.

El producte conté la substància prohibida butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics), la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics

Aquests productes cosmètics contenen 2-(4-tert-Butilbencil) propionaldehid. Aquesta substància està inclosa en l'annex II (Llista de substàncies prohibides en productes cosmètics), la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009. Més informació.

Els productes que es relacionen a l'annex incompleixen el Reial 85/2018 i el Reglament (CE) 1223/2009 per haver estat fabricats en unes instal·lacions que no compleixen els requisits establerts al Reial decret 85/2018 per dur a terme la fabricació de productes cosmètics, per estar incorrectament etiquetats i/o contenir substàncies incloses a l'annex II del Reglament (CE) 1223/2009 (prohibides en productes cosmètics) com són el butylphenyl methylpropional i/o l'hydroxyisohexyl-3-cyclohexene. Així mateix, no hi ha constància que aquests productes hagin estat comunicats al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP)

Es tracta d'un producte de venda al públic en general a través d'una pàgina web. El peròxid d'hidrogen està regulat en el Reglament (CE) núm. 1223/2009, annex III - Llista de les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics excepte amb les restriccions establertes, en una concentració màxima del 0,1%. Dels dos lots analitzats, el lot 2022/04/10 contenia 2,66% de peròxid d'hidrogen, i el lot 05/05/2022 contenia 2,76% de peròxid d'hidrogen. El producte no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Es tracta d'un producte de venda al públic en general a través d'una pàgina web que reivindicava: peròxid al 44%. El peròxid d'hidrogen està regulat en el Reglament (CE) núm. 1223/2009, annex III - Llista de les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics excepte amb les restriccions establertes en una concentració màxima del 0,1%. Posteriorment, les anàlisis del gel dessensibilitzant del kit van demostrar que el peròxid d'hidrogen estava dins dels límits legals (<0,1%). El producte no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Aquest tipus d'alertes es publiquen també al lloc web del Canal Medicaments i Farmàcia del Departament de Salut, al qual podeu accedir a través del següent enllaç: https://salut.vilafranca.cat/proteccio-de-la-salut/alertes-sanitaries

Accessibilitat