Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Memòries del Servei

El Servei de Salut edita anualment les memòries que reflecteixen els principals programes i accions que es duen a terme al llarg de l'any d'acord a les competències que té atorgades.

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013

Memòria 2012

Memòria 2011

Accessibilitat