Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informes d'Indicadors de Salut

Els indicadors de salut són una eina bàsica per al coneixement de l’estat de salut de la població i adquireixen rellevància en la planificació de polítiques i accions de salut.

La Diputació de Barcelona elabora per als municipis que ho sol·liciten un informe anual d’indicadors de salut de Vilafranca, en el qual s’analitzen dades demogràfiques, de salut reproductiva, de mortalitat, de morbiditat hospitalària i de trànsit.

Informes d'Indicadors de Salut de Vilafranca del Penedès:

Accessibilitat