Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Altres estudis

Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

L’Ajuntament de Vilafranca participa en el projecte de la Diputació de Barcelona

L’objectiu de l’estudi és disposar d’informació sobre la percepció de l'estat de salut i els estils de vida dels adolescents de 4t d'ESO, que poden ser considerats com "agents sentinelles" a l'hora d'estudiar futures conductes relacionades amb la salut.

Darrera actualització

El 23 de febrer es va presentar la nova publicació Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona. Informe de resultats 2022. Un llibre que analitza els canvis en els comportaments de salut dels i les adolescents de la província de Barcelona des del 2015 fins al 2022, a partir de l’agregació dels resultats de les enquestes realitzades als municipis. L’informe ofereix informació sobre l’estat de salut de la població adolescent, per orientar, dissenyar i avaluar les polítiques locals, en especial les relacionades amb la promoció i educació de la salut.

Per a més informació: https://www.diba.cat/web/salutpublica/enquestes-de-salut

Informes publicats

2019 Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès  2015-2016 Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

2015-2019 Informe de l'evolució de les enquestes d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

 

Enquesta d'hàbits de salut a alumnes de 4rt d'ESO de la demarcació de Barcelona

Informe de resultats 2022

Enquesta d'hàbits de salut a alumnes de 4rt d'ESO de la demarcació de Barcelona

Informe de resultats 2018

Accessibilitat