Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Altres estudis

Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

L’Ajuntament de Vilafranca participa en el projecte de la Diputació de Barcelona

L’objectiu de l’estudi és disposar d’informació sobre la percepció de l'estat de salut i els estils de vida dels adolescents de 4t d'ESO,  que poden ser considerats com "agents sentinelles" a l'hora d'estudiar futures conductes relacionades amb la salut.

 

NOU2019 Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

2015-2016 Enquesta d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafranca del Penedès

NOU 2015-2019 Informe de l'evolució de les enquestes d'hàbits de salut dels estudiants de 4rt d'ESO de Vilafanca del Penedès 

 

Enquesta d'hàbits de salut a alumnes de 4rt d'ESO de la demarcació de Barcelona. Informe de resultats 2018.

És una enquesta amb una forta representativitat, que ha estat reaitzada a més de 8.000 alumnes de més de 40 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Aquest informe pretén ser un resum dels principals resultats obtinguts, així com de les conclusions per a l'acció, i està dirigit tant al públic generalista que hi pot estar interessat com al conjunt dels professionals i especialistes.

 

Accessibilitat