Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El servei de Salut

Atenció presencial de visites amb cita prèvia

El Servei de Salut Pública únicament atendrà visites amb cita prèvia.

Per a concertar visita o realitzar una consulta podeu adreçar-vos:

El Servei de Salut s'ocupa de vigilar possibles riscos ambientals i alimentaris que podrien produir efectes negatius sobre la salut de la ciutadania, són els programes que anomenem de Protecció de la Salut. Per altra banda, desenvolupa programes i accions de promoció d'estils de vida saludables i de prevenció de malalties, coordinadament amb altres administracions o entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu final que tothom tingui prou capacitat personal per escollir les opcions de vida més saludables. Paral·lelament, porta a terme tasques de suport a les entitats de Vilafranca que tenen com a missió fonamental el treball en temes de salut i treballa per aconseguir la participació de tothom en la millora de les polítiques de salut, a través del Consell Municipal de Salut.

Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991. Modificat per l’ASPB. (Font: salutpublica.gencat.cat)

Des de l’any 1945, l’OMS defineix la salut com "un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties". Aquesta definició posa de manifest que la salut no és només l’absència de malaltia, si no que hi ha tot un seguit de factors socials, econòmics, ambientals, etc que determinen el nivell de salut de les persones. És el que anomenem determinants de la salut.

Accessibilitat